Ehlibeytin Oçakları


 


Ehlibeyt yolunda'ki İz bırakan Erenler


  1. Hasan El Alevi
  2. Hasan El Artuş
  3. Dede Korkut
  4. Ebul Vefa
  5. Hoça Ahmet Yesevi
  6. Lokman Perende
  7. Pir Baba İlyas (Çar-erkan Ocağı ve Aşireti)


 Alevi Ocakları

  8. Haçı Bektaşi Veli Ocağı (Dergah)
  9. Abdal Musa Ocağı
10. Garib Musa Ocağı
11. Hacim Sultan Ocağı
12. Tencililer (Ali Seyid) Ocağı
13. Kızıl Deli (Seyyit Ali Sultan) Ocağı
14. Müneyik (Zeynel Abidin) Ocağı
15. Ağuiçen Ocağı
16. Karadonlu Can Baba Ocağı
17. Sarı Saltık Ocağı
18. Baba Mansur Ocağı
19. Karaça Ahmet Ocağı
20. Hıdır Abdal Ocağı
22. Derviş Cemal Oçağı
23. Kureyşanlılar( Mahmut Hayrani) Ocağı
24. Hüseyin Abdal Ocağı
25. Şucaeddin Veli Ocağı
26. Koca Haydar (Pir Sultan Abdal) Ocağı
27. Seyyit Safaddin (Erdebil) Ocağı
28. Seyyit Gazi (Battal Gazi) Ocağı
29. Dede Kargın Ocağı
30. Hasan Dede Ocağı
31. Boz Geyikli Ocağı
32. Yan Yatır Ocağı
33. Emirbeyli (Emiroğulları) Ocağı
34. Ibrahim Sani Ocağı
35. Otman Baba Ocağı
36. Akyazılı Sultan Ocağı
37. Demir Baba Ocağı
38. Sarı İsmail Ocağı
39. Seyh Ahmet Dede (Yeseviler) Ocağı
40. Kalender Veli Ocağı
41. Mehmet Abdallar Ocağı
42. Hacı Muradi Veli Ocağı
43. Cebe Ali Ocağı
44. Şah Ibrahim (Çoban İbrahim)  Ocağı
45. Şah Şadilli (Şezali) Ocağı
46. Sinemilli (Kantarma) Ocağı
47. Kara Pirbad Ocağı
48. Resul Abdal Ocağı
49. Musa Kazım Ocağı
50. Taptuk Emre Ocağı
51. Üryan Hızır Ocağı
52. Seyyit Sabun Ocağı
53. Hızır Samit Ocağı
54. Celal Abbaslar Ocağı
55. Hubyar Sultan Ocağı
56. Karacalar Ocağı
57. Yağmur (Yağmuroğulları) Ocağı
58. İmam Rızalılar Ocağı
59. Yalıncık Abdal Ocağı
60. Abdullah Horasan-i Ocağı
61. Pir Ebi Sultan Ocağı


Doğrudan Hacı Bektaş Veli Dergah'ına Bağlı olan
Ocaklar

62. Veli Baba (Sıraçlar-Anşa Bacı) Ocağı
63. Gani Baba Ocağı
64. Durbalı SultanOcağı
65. Şahkulu Ocağı
66. Kerbela Ocağı
67. Kaygusuz Sultan (Mısır) Ocağı
68. Rumeli Hisarı Ocağı


Ocak olarak bilinen Türbeler-Yatırlar  

69. Seyyit Baba
70. Sultan Hıdır
71. Koca Saçlı
72. Munzur Baba
73. Seyyit Çoban
74. Kara Şeyh Baba
75. Seyyit Nusret Dede


Aleviliğin büyük Ozanları

01. Yunus Emre
02. Kaygusuz Abdal
03. Seyyit Nesimi
04. Şah Hatayi
05. Pir Sultan Abdal
06. Kul  Himmet
07. Ozan Yemini
08. Ozan Virani
09. Aşık Veysel
10. Aşık Mahzuni Şerif
Kaynaklar

İz bırakan Erenler ve  Alevi  Ocakları
Kitabın'dan
Ocaklarla ilgili alıntılar  Sayfa: 1-2-3
Değerli Yazarımız: Veli Saltık 


Bektaşilik Alevilik Nedir
Kitabindan Pir Baba İlyas ve Çar-erkan denilen
dört oğlu önemli  görevlerde idiler    Sayfa: 432
Doç Dr.Bedri Noyan.