Çar-erkan Ocağı ve Aşireti

Çar-erkan Ocağın ve Aşiretin hakkında bilgiler
Çarerkan =  Dört Erkan 

Erkan (Osmanlıca  ve Farsçe) = yolun Direği

Çarerkan = Dört yolun Direği (Tasavvuf anlamında)
                    Dört Direk ( Tasavvuf anlamında)

                   
                                                                 
 Çar-erkan Ocağın ve aşiretin koları


Kuşkanlı - Gaboranlı - İpkanlı - Beğhanlı -Meryemli

Haçıyanlı - Bevkanlı - Koçgirli - Şah Hüseyin OğuluÇar-erkan Ocağına bağlı olan Aşiretler

Ocağa Talib olan - yastığına baş koyan - etek tutan
değerli Alevi aşiretleri

1.  Hormekanlılar(kolu olan Pulanlılar ve Hıranlılar)
2.   Lolanlılar
3.   Kemkanlılar
4.   Butkanlılar
5.   Klauslılar
6.   Balabanlılar
7.   Kalıkkanlılar
8.   Abdalanlılar
9.   Şadiyanlılar


6. Balabanlar konusunda böyle bir düşünçede gündemde, Çarekan   Oçagın yastığına baş koyan  bir aşiret değilde, Çarekan aşiretin       bir kolu olarak anlaşılıyor. (Bu konu hakkında ileriki zamanda ele
   alıcağız.) Son gelişme


    Türkiye Alevi yaşam bölgeleri


                  
               2000 yılındaki Oran     -   Eski 1500 yılındaki Oran

  100% Alevi Türkmen bölgesi - Eski 1500 yılında   100%

  85% Alevi Türkmen bölgesi  - Eski 1500 yılında    100%

  80% Alevi Türkmen bölgesi  - Eski 1500 yılında   100%

  70% Alevi Türkmen bölgesi  - Eski 1500 yılında   100%

    65% Alevi Türkmen bölgesi  -  Eski 1500 yılında     90%    60% Alevi Türmen bölgesi   -    Eski 1500 yılında    90%

    55% Alevi Türkmen bölgesi   -   Eski 1500 yılında   90%

    50% Alevi Türkmen bölgesi   -    Eski 1500 yılında   80%

45% Alevi Türkmen bölgesi    -   Eski 1500 yılında    80%