Pir Baba İlyas Çar-erkan Ocağı

Hosgeldiniz Canlar - Bir Olalım - Diri Olalım - Hakikat Denizine 
  Akalım             
       
                             
Beni bilen bilir
                         gözleri humar
Hergün aşkın ruhunda
                                       yatar
Ateşleri beni ruhumda
                                      dağlar
Yol benim kapımdan
                                   geçer


Bilmeyenler bir - bir öğrensinler
                                                      bilenler gelsinler
Kırk dağı aşıp
                       göz yaşlarıyla yıkansınlar
Hıçkırıklarını halı gibi
                                    ayağımın altına sersinler
Bulutların göbeğinden
                                      sesimi his edip çıksınlar

Fakiri-Fukara


Çar-erkan Ocağın SancağıHarzem Şahların siyah Sancağı .


Bir Hadiste

Bedir muharebesinde kulandığı Sancak Resulû Ekrem Hz. Ali'ye siyah renkli iki Sancaktan birisini vermişti.

Ebâ Müslim Horasani, Emevilleri tarihin çöplüğüne gönderirken gene siyah renkli bir Sancak'la yok etmişti ve Abbasilerin devri başlamıştı.

Harzemşah'ların Sancağı'da siyah'dı ve Pir Baba İlyas'da bu Sancağa sahib çıkmıştır.

Bizde Ehlibeytin, Oniki İmamların, Hoca Ahmet Yesevinin, Lokman Perendenin, Pir Baba İlyas'ın ve Pir Haçı Bektaşi Veli 'nin, Harzem Şah'ların Siyah Sancağın altında Hak yolunu ve Müslimanlığı  yaydıkları Sancağı yere düşürmiyeceğiz.Ehlibeytin ve Velilerin izbıraktığı yerler
Değerli Canlar, birliğimiz ve gücümüz hak yolunda nasib bulsun, dirençimiz Ehlibeyt ve 12 İmam’lar kadar İnayetli olsun.
Hacı Bektaşı Veli’den Makalât Kitabından Sayfa 53’te, örnek aldığımız güzel bir kaç örnek veriyor biz, sadece iki örnek verebiliriz ve şöyle anlatıyor bize;

 Örnek:   

İman                            Mürşid                                           Şeytan

Koyun                          Çoban                                             Kurt

Çoban gidi kurt, koyunu ne iti?Bizim burda açıkça bir doğru bir önderlikten Hacı Bektaşi Veli bahıs etmektedir ve bu önderlik Ehlibeyt’e bağlı olan bir Mürşid Postun’da oturan bir önderlikten, bizlere anlatıyor.Mürşidi kâmil olan bir Veliyulullah'dan nasıl bir Hakikat önderliği bekleriz?


Mürşid Makamı ‘ Peygamber vekili ‘ demektir, bu Makama sadeçe Evladı Resulullah’ın soyundan gelen Seyyitler’den ançak Mürşit makamına vekil olabilir. Çerağ ele alırsak: Fitili Muhammed’i, mumu Kuran’ı Kerim , ışığı Ehlibeyt’i temsil eder. Mürşid makamı İnsan’a, Aile’ye, Devlete ve Dünüya’ya yön veren ve yolunu adınlatan’dır. Mürşid hem Fitil görevini görür, hemde ışığ görevini görür ve Kuran’ı Kerim'i korur ve Insanlara hayat ibadetin’de kuranı uygulatmaya çalışır.
Mürşidin makamı Sırrı Hakikat’dır, alan değil - veren’dir, Hakikat’ı anlatmak’la öğretmekle ve göstermekle yükümlüdür. Mürşid Onsekizbin Alem ile birdir, bu dünüya’da ne varsa onun bilinçinde
demek’tir, onun için’dirki Mürşid hakkı dışta ve içte (zahirde ve batında) anne ve baba hakkın’dan ileridir. Önce bir anna’dan doğduktan sonra bir de Mürşid’den yeni bir aleme doğulur, iki kere doğmayan zaten gönül alemine ulaşamaz, ulaşması çok zordur çünkü yaşayan Kuran varken, kimden ümit bekleyeçeksin ve Allaha giden yolu nasıl bulaçaksın ançak ve ançak Mürşidine bağlanarak, bekaa vadisin’de kevser suyun’dan içmek için Mürşidin ve Ehlibeytin yolun’dan arılmamak lazım’dır.
Mürşid demek uyarıçıdır ve zamanın şartlarına göre insanlara ve devletlere Hakka giden yolun ve adaletin nasıl uygulandığını gösterir yanısıra hatalarıda yok etmek için insanların nefislerine karşı müçadele vermesinde yanlarında olur. Tarikat kapısıŞeytanın çemberinde koyunlar

Uçtum, uçuyorum semaların üstünden
Gözlerim kamaştı bu dünüyanın güzelliklerden
Huzurluyum beni nereden görersen
Gözlerimi kapatım içimden semah sesini dinlerken

Uçtum, uçuyorum hayatın gerçeğin üstünden
Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali sizinle beraber derinden
Kalbimde bir ses bir tokmak gibi vuruyor sevinçden
Gözlerimi açtım semah sesi biterken

Dünyanın etrafında kirli bir duman
Zavalı koyunlar ormanlar yanar iken
Kurtlar bakar yeşilikler birer, birer yanariken
Kimse ses çıkarmaz kurtlar saldırırken

Şeytanın çoçukları hakim zaneder kendi gerçeğinden
Unutmasın nasıl altınçı ejdaranın kelesi gitiğinden
Yedinçi ejdaranın keleside gidicektir bizim gerçeğimizden
Söyler Peygamberler kitabında hakikat yoluna girerken

Benim sesimi duyarsan şeriat kapısına gireriken
Çok mücadele vardır kendi nefsine yenilmeziken
Al siyah sancağı al eline kardeşler birliğinden
Huzur içinde akşamları yatariken

Allahın huzurunu yaratın kendi içinizden
Kurtlar durmaz senin etrafından geçeriken
Yen o semahdan eyyy pir sakalı Çoban
Sen o Hakikat çağını Allahın yardımı ile sunarken

Seyyit Fakiri Fukara