Çarerkan Dergah'ından Duyuru!

Değerli Canlar Çarerkan Dergah'ı, Mesudiye Dergah'ın devamı olarak belirlenmiştir.

Pir Baba İlyas Horasan-i, Harzemşah'larnan anadolu'ya girerken Amasya yöresini Harzemşah'lara mesken ve sığınak sunan ve yerleştiren Anadolu Selçuklu Sultan I. Alaattin Keykubat tarafından Selçuklu hükümdarı, yaklaşan Moğol tehlikesine karşı Harzemşah'ların son Sultanı Celalettin Harzemşah'ın (M.S) 1231 yıllında kürtler tarafından öldürülünce, Harzemşah'larda iki kola ayrılarak birisi Suriye ve diğeride Anadolu'ya yerleşmişdir.

Alaadin Keykubat, Celalettin Harzamşah'ın oğlu Emir Bereket'en yaralanmak için Amasya'yı emir altına veya “ikta” yani vali olarak atadı ve binlerce çadırlık güçünü Amasya'ya yerleştirdimiştir.

Pir Baba İlyas Horasan'ın, Amasya'da Çat köyünde şimdiki adıyla İlyas köyünde Mesudiye Dergah'ını kurmasının asıl amacı Nişabur Dergah'ının devamı olan Mesudiye Dergahı'dır ve Alevi taliblerin yeni açılımın harekatı haline gelmiştir.


Pir Baba İlyas Horasan'ın halifeleri ve Müridleri olan Baba İhsak, Hacı Bektaşı Veli, Ahi Evran, Şeyh Edebalı ve Geyikli Baba ve diğer binlerce Dervişlerin Mürşidi ve halkların önderidir.

Pir Baba İlyas Horasan'ın farisçe dilinde Harzemşah'ların ileri gelenleri ve diğer Aşiret ileri gelenleri sevdiğinden dolay, Pir Baba İlyas'ın oğullarına Çar-erkan diye
denilen dört Cesur veya Soyukkanlı Er veya Erkek anlamında Çar-erkan lakabını verdiler.

Pir Baba İlyas Horasan'ın Çar-erkan denilen dört oğlu Seyyid'lerin isimleri şöyledir:

Ebul-Baka Yahya Paşa – Ebu'z-Ziya Mahmud Paşa – Ebu'l-Vefa Halis Paşa ve Muhlis Paşa.


                                              Çar-erkan

                  Yahya - Mahmud - Halis - Muhlis


Bu değerli Veliler önemli görevlerde idiler ve Muhlis Paşa Emir-ül-merâ olmuş idi, bu ne demek olduğunu tarih içerisinde anlamak için Elvan Celebi'nin kitabesinde ortaya çıkmıştır.

Bu değerli Velilerin ve Dergah'ların Hakka yürümeleriyle, Mesudiye Dergah'ın git gide Çar-erkan Dergah'ı veya Çarerkan'lılar,( M.S ) 1300 – 1400 yıllarından sonra Çarek, Çarek'i, Çerekli ve Çarekliler... o zamanın lehçeleri ile anılmışlardır, daha ki zamanımıza kadar anılaçak ve geleçektede anılaçaktır, daki İnsanların arasında eşitliğin ve paylaşımın dört kapı ve kırk makama uygun bir düzenin oluşmasıyla devam etmesi mutemaldır, nasılki Ehlibeyt, 12 İmamlar, Yesiviler, Vefayi, Bektaşilik, Alevilik ve Müsl-iman olan İnsanlar gibi dünya'nın sonuna kadar bu isimler süre gidiçektir, Çarerkan Dergahı'da öyle olaçaktır.

Değerli Çanlar, bizler halkın bağrında olan İnsanlarız ve seyyitleriz.
Çarerkan Dergahın temel felsefisi insanların eşit haklara sahib olması, bu felsefenin temellerini oluşturmak için ülkemizin ve diğer ülkelerin sosyal ve ekonomik yapısını değerlendirmek ve tanımak gerekmektedir.

Çarerkan Dergahın öncelikli temelerinden birisi hiç bir milleti hor görmemektir ve her millet içinde kök oluşturmalıdır ve her milletin refah düzeyini yükseltmesinde çaba zarf etmek gerekmektedir.

Dergahımız halk tabakaları içerisinde köksalmalı ve halkların kalb ve ruh birliğini hakk yolunda geliştirip ve ortak karar mekanizmasını oluşturmak ve halkların kardeşliği konusunda ender bir tavır sağlıyarak birliklerimizi pekiştirmektir.

Halkların ruh ve kalb birlikleri gelişmesi, tabiki çok önemlidir ve bunun oluşması içinde ekonomik adaletin yani dağılımın sağlanması ve paylaşmanın gözle görülür bir hale gelmesi gerekmektedir.

Devletimizin içinde siyasi yapısı faşist ve sözde liberal yapısı olan, sahte bir demokratik maske ile halkı aldatmaya çalışmaktadır, geçmişteki diğer Partilerin yaptığı gibi.

Şimdiki Devlet iktidarına sahib olan Komprodor Burjuvazinin sahte demokratik maskeli İkdidarı , halkın devletini tutsak olarak kendi systeminde halk tabakalarını elini kolunu bağlamaya çalışmaktadır.

Değerli Canlar Bizler aldanmaya hazır olan bir toplum olarak kendimizi görmekteyim, neden? Sorarsanız, çünkü gerçek bir Ehlibeyt Örgütlenmesine ve Mürşidine sahib olmiyan bir toplum, sürekli kayıb vermeye meçbur kalaçaktır, bunu Haçı Bektaşi Velinin Makalesinde bir örnek olarak siz değerli Canlara sunmak isterim.


Iman                                      Akıl                                       İblis

Koyun                                    Çoban                                  Ku
rt


Soralım o zaman! Çoban, Koyun sürünün yanından giti ve
Kurt koyunu ne eti?Çarerkan Dergahı olarak biz bu örnekten çok iyi anlıyoruzki.

Pir Baba İlyas, Haçı Bektaşi Velinin ve Muhlis Paşa'nın önderlik konusunun çok önemli olduğunu bilmekteler ve bunun tetbirinide almışlardı Mürşid'siz kalmamışlardır ve bundan bir örnek alarak bizde Çarerkan Dergah'ını 2002 yıllından bu zamana kadar Post-u nişânsız kalmamıştır ve Mürşidin yeri beli dir.

Alevi toplumun yeni bir vücuda ihtiyacı vardır, yani yeni bir Örgütlenmeye ve yeni bir harekate ihtiyacı vardır, çünkü bağımsız bir halk harekatına sahib olması gerekirki
halkın bağımsızlığını ilan ede bilsin.

Ülkemiz'deki Emperial politikaların, bizim gibi ezilmiş ülkeleri, Emperiyalistler ve komprodor ve Toprak Buryuvazisi (İşbirlikçisi) bizleri soyub soğana çevirmeye çalışmaktalar ve bu soğanı sonra dilim, dilim keserler ve affiyetçe lezetlerine doymaz ve gene bir soğan daha alıp dilim, dilim bölmek isterler.


Bunu engelemek içinde yeni bir hareketin gelişmesi gerekmektedir, bu alevi harekatın 12 Post'un oluşmasıyla gerçekleşecektir. Biz görüyoruzki devlet tarafından açılım adıyla kendine alevi diyen bazı düşkünler, süni devletin bu çağrısına uymaya çalışmaktadırlar ve bazıları devletin vereçeyi paydan biraz kapmak için, kendilerine bir kılıf uydurmaya çalişmaktadırlar.

Değerli Çanlar biz Çar-erkan Dergahı olarak, bütün Oçak'lara sesleniyoruz gelin beraber 12 Post Nişân-ı oluşturalım ve Hakkın ve Ehlibeyt yolunu kayıb etmiyelim.

12 İmamların fedekarlığının yolunu kayıb etmiyelim.

Velilerin ve Pirlerin sırrı Hakikat yolundan vazgeçmiyelim.

Dergahımızın kapıları tüm ezilen halklara ve bütün Çanlara açıktır.

Emperiyalizme ve bütün geriçiliğe karşı gelin bir olalım ve hakikat denizine akalım. 
Yazan: Fakiri Fukara
www.ehlibeyt-alevi-seyyitleri.com