İki. Kapı Tarikat kapısı:


1. Tövbe etmek
2. Mürşidin isteğine uymak
3. Temiz giyinmek
4. İyilik yolunda savaşmak
5. Hizmetkar olmak
6. Haksız bir iş yapmaktan korkmak
7. Ümitsizliğe düşmemek
8. Her şeyden ibret almak
9. Nimet dağıtmak
10. Özünü fakir görmek

1.Makam - Tövbe etmek:


Allahın İpine sarılmak, doğruyu bulma yolun’da ılk adım’dır ve Şeriat Kapısını kapatmak üzere kavradığını ve Teslim ( kendisini tam verme) Yolun’da olduğunu ve geriye bakmıyaçağına dahir Cenab-i Hakka söz ve yemin etmesidir. Nefsine Hakim olmaya ve Nefsine karşı savaşmaya ve Mürşidinin karşısında Tövbe etmesidir.
Eliyle, Beliyle ve Diliyle işlediği günahlara tövbe estağfirullah huuu.2. Makam - Mürşidin isteğine uymak:

Mürşid Makamı ‘ Peygamber vekili ‘ demektir, bu Makama sadeçe Evladı Resulullah’ın soyundan gelen Seyyitler’den ançak Mürşit makamına vekil olabilir. Çerağ ele alırsak: Fitili Muhammed’i, mumu Kuran’ı Kerim , ışığı Ehlibeyt’i temsil eder. Mürşid makamı İnsan’a, Aile’ye, Devlete ve Dünüya’ya yön veren ve yolunu adınlatan’dır. Mürşid hem Fitil görevini görür, hemde ışığ görevini görür ve Kuran’ı Kerim'i korur ve Insanlara hayat ibadetin’de kuranı uygulatmaya çalışır.
Mürşidin makamı Sırrı Hakikat’dır, alan değil - veren’dir, Hakikat’ı anlatmak’la
öğretmekle ve göstermekle yükümlüdür. Mürşid Onsekizbin Alem ile birdir, bu dünüya’da ne varsa onun bilinçinde
demek’tir, onun için’dirki Mürşid hakkı dışta ve içte (zahirde ve batında) anne ve baba hakkın’dan ileridir. Önce bir anna’dan doğduktan sonra bir de Mürşid’den yeni bir aleme doğulur, iki kere doğmayan zaten gönül alemine ulaşamaz, ulaşması çok zordur çünkü yaşayan Kuran varken, kimden ümit bekleyeçeksin ve Allaha giden yolu nasıl bulaçaksın ançak ve ançak Mürşidine bağlanarak, bekaa vadisin’de kevser suyun’dan içmek için Mürşidin ve Ehlibeytin yolun’dan arılmamak lazım’dır.
Mürşid demek uyarıçıdır ve zamanın şartlarına göre insanlara ve devletlere Hakka giden yolun ve adaletin nasıl uygulandığını gösterir yanısıra hatalarıda yok etmek için insanların nefislerine karşı müçadele vermesinde yanlarında olur.3. Makam - Temiz giyinmek:

Temiz giyinmek demek sadece yüzeysel değildir hem ruhanidir.
Temizlik güzelik’tir, rahatlık’tır, disiplin’dir ve eğitim’dir.

Temiz giyinmek ruhani anlamda :

1) Edep’tir.
2) Namus’dur.
3) Erkan’dır.
4) Akıl’dır.

Temiz giyinmek madi anlamda :

1) Yıkamaya önem vermek.
2) Vucudun edeb yerlerini örtmek.
3) Karşı daki insanın nefsini tevşik etmemek.
4) Dengeli ve sade görünmek.4. İyilik yolunda savaşmak

İyilik yolu sabırdır, kanaatkarlıktır.
İyilik yolu diğerlerin hak ve adeletine saygı duymak.
İyilik yolu diğerleri yanlış olsalar bile, onları dinlemek.
İyilik yolu onlar küfür etseler bile, onları kardeş görerek karşı çıkmamak.
İyilik yolu onlar sana karşı kötülük düşünse bile, sen kötü zihniyetle karşı çıkma.
İyilik yolu tüm varlığı bir görmek.
İyilik yolu tüm tabiat’ı bir görmek.

İyilik yolu kalb zenginliğinizi geliştirir, sizleri huzursuzluktan kutarır (yani stress’den) ve hertürlü hastalıktan sizi uzak tutar.

İyilik yolunda kendi nefsine karşı amansız bir mücadele ile karşı  çık.
İyilik yolunda  sevgi ve saygı ile yanlışa karşı eleştirilerini anlat zorlama, kendi idrakına bırak, zaman bir ilaçtır.
İyilik yolunda  güller yüzlü ol.
İyilik yolunda hiç bir zaman hakk yolunda tavizkar olma.
İyilik yolunda hep doğru olan  yolu  ve hakk'ın ipine nasıl sarılır, onu anlat.
İyilik yolunda sana gülseler bile, genede hakk'ın nurundan ve adaletinden anlat.