İlk Nefse, olan  savaşı kendinde ver!
Ben ilmin Şehiriyim, Ali ise kapısıdır.
Muhammed Mustafa (s.a.v) Hadisinden.


Hak yolunda paylaşmayı bilmek -- Aşk yolunda vermeyi öğrenmek.Dört Kapı - Kırk Makam

1. Şeriat Kapısı
2. Tarikat Kapısı
3. Marifet Kapısı
4. Sırrı Hakikat Kapısı
İlk kapı Şeriat Kapısı ve 10 Makamı

1. İman etmek
2. İlim öğrenmek
3. İbadet etmek
4. Haramdan uzaklaşmak
5. Ailesine faydalı olmak
6. Çevreye zarar vermemek
7. Peygamberin emirlerine uymak
8. Şefkatlı olmak
9. İç ve dış temizliğe dikkat etmek
10. Yaramaz işlerden uzak durmak


Şeriat kapısı, tüm İnsanlar için geçerli, Dünyanın hangi kıtasında yaşarsa yaşasınlar, Rengi ve Irkı ne olursa olsun, İnsanlar kardeşdir ve kim olursa olsun Hak yolunda ve Ona olan Aşk Yolundan Kimseyi mahruz bırakmamız gerekiyor.1. İman etmek

KELİME-İ TEVHİD

Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak.
Hz. Muhammed Resulullah'ın Peygamberliğine inanmak.
Kelime-i Şehadet'e bulunurken Hz. Ali'nin Allah'ın Velisi olduğunu.
Muhammed'en Resulullah'tan sonra Ali'yyün Veli'yyuhla diyerek.
Kuran-ı Kerim'in birinci Süresin'de El-Fatiha okuyarak Şeriat Kapısında Hak yoluna iman etmiş olmak'tadır.Allah, Allah

Eşhedü En-la'ilahe-illellah
Eşhedü Enne Muhammed-en Resulullah
Eşhedü Enne A'liy-yen Vel'i-yullah
Eşhedü Enne Ehl-i Beyt'i Nuru-lullah


El - Fatiha

Eûzubillahimineşşeytânırracim

Bismillahirrahmûnirrahim

1. Rahman ve rahim olan Allahın adıyla

2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi

Allaha mahsustur

3. O, rahmândır ve rahimdir

4. Ceza günün'ün mâliki'dir

5. (Allah'ım) Ançak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet       umarız

6. Bize doğru yolu göster

7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolu; gazaba uğramışların sapmışların yolunu değil


Allah eyvallah hüüü


2. İlim öğrenmek

İnsanın hizmetinde ve birliğini zedelemeyen bir ilim, İnsan için büyük bir nimmetdir, örnek verirsek Aile birliğini destekeyen bilim dalı, ilmin en kutsal sayılan şıklarından birisidir, Aile'yi destekleyen ekonomik ile ilgili bilim dalı, tabiki Toplumsal birliğini sağlıyarak ve Edep Erkanı geliştirerek , bu fahni dünyada temel oluşturduktan sonra, diğer bilim dalarında tüm tabiyat ve varlığa hizmet vereçek gelişmeleri kavramak ve uygulamaya komak gerekmektedir. İnsan için ilim çok önemlidir, teorisini kavramak, araştırmak ve sonunda hayat içinde uygulamak, doğruluğunu ispatlamak.

Kuran-ı Kerim'de ilmin bütünü vardır. İnsanlar bunu araştırıp bulmak için görev verilmiştir, çünkü dünya'da tüm varlığın vekilidir, bunların arasında adaleti yaratıp huzur bulması için.3. İbadet etmek

İbadet demek Allah'ı bir bilmek, ona sığınmak, bağlanmak ve anmak, yanlış isen O yüçe tanrıdan kork, hayır herkes kendi nefsine karşı mücadelesinde zayıf düştüğü için kendin'den korksun, çünkü Allah merhametle , şefkatla, inayet'le, berekt'le, huzur ve sevgi ile doludur. 
Yanlış isen doğruluğu bulmak için, gerçekten İnsan tövbe etmek istiyorsa, o'da İbadet sayılır, çünkü bizi yaratan ve içimizi en derinliğine kadar bilen O'dur. İnsan bütün hareketleri ile diğer bir İnsana  doğru hareket içinde olursa , buda  Allah huzurunda , O'nu anmak kadar değer kazanır, çünkü bizi yaratanın buğruklarını gerçek hayata yerine getirmeye çalıştığımız için, İbadet sayılmaktadır.
Önçe kendimize doğru olmadan, Ailemize, Akrabalarımıza, Dostlarımıza, Komşularımıza, tüm İnsanlığa, tüm Varlığa ve Tabiata doğru olmadan nasıl Allah'ın huzuruna çıkıp ibadet edebiliriz, evet ibadetin kabulu hayat ibadetin doğruluğundan geçer.
4. Haramdan Uzaklaşmak

Haramın ne olduğunu bilmeden, onu tespit etmekte zorlanırız. Başta haramın olması için, ona destek çıkan fikirler vardır, buda ilk Nefsin kendisidir haramı besleyen ve normal olduğunu anlataen şeytan vardır, en iyisi bir ata sözü örneğinde görebiliriz: O'da, bir elin nesi var - iki elin sesi vardır diye, şeytan nefse destek olmaktadır.
Adaletsizliğin olduğu her yerde haksızlık mutlaktır ve haramın çıkamamasına hiç bir sebeb yoktur ve normalde karşılana bilinir, bu haksızlık çemberinde yaşayan İnsan veya Toplumlar için geçerli olabilir, ama doğruluk kendisine kalkan almış olan İnsan veya Toplum için geçerli değildir.
Adeletsizlik nedir? Nefsine ve haramı kendine siper almış olan şeytanın bir hayal ürünüdür, ama ne yazıki İnsan hayal ürünün, beli ölçülerde benimsediğini görmekdeyiz, buna sebep olanda hırsdır, buda gene Nefsin bir ürünüdür.
Hz. Ademin ve Hava annemizin,  Cenneten atılması, zor dünya şartlarında, şeytana karşı korumasız ve bilinsiz kalındığı takdirde, İnsan mantığını ve kalb gözü ile görmediği takdirde, doğru yoldan (Hakkın yolun'dan ve O'nun buyruğundan şaşıp) şeytana nufus olabilmekte.
Ruhani dünyayı, tam anlmıyla bilmediği için, onun varlığından haberdar olduğu halde, inanmazlıktan gelerek alay edici bir şekilde,  şeytanın sınırlarında dolaşmktadır.
Onun rüzgarına kapılıp, sahroşluk içinde gururlanarak materialist fikirlerinide kendisine kural oluşturup, diğer İnsanlarıda yanlış kalkan oluşturup İnsanlar içine ikilik koyarak birbirine düşürmek istenmektedirler, ama bilsinlerki Allah, İnsanı yaratmıştır ve camurdan oluşan İnsana ruh üflemiştirki ve böyleçe yaşam vermiştir ve ayreten mutlaka İnsanın beyninde koruma mekanisması oluşturmuştur, bunun kilidide Kuran-ı  Kerim ve Ehlibeyt'dir ve Peygamberimiz Muhammed'dir (S.A.V)  ve ondan önçe gönderilen Peygamberlerdir.
Yanlışın formülünü ançak şekil olarak, böyle izah edebiliriz:

Nefis + Haram + Adaletsizlik + Bilgisizlik + Yanlış felsefe = Materializim

Materializim + İnsanın uygulaması = Şeytanı içimizde yaşatmış oluruz.


Haramdan nasıl uzaklaşılır

1) Bireyin Aileye, topluma ve Devlete karşı hakkı varsa vermesi, çünkü herşey paylaşım içerisinde, ne kadar insan kazancı az olsa bile, toplumun ve devletin hakkı paylaşım içerisinde (hak-kulası) mutlaka vardır.

2) Devletinde topluma, aileye ve bireye karşı paylaşımında adaletli ve hakklarını istenmeden dağılmasıda sorumludur.

3) Tabiatın nasıl tüm varlığa kendi berektinden mertçe dağıtıyor ve insanda bu nasibini nasıl gönül ruhu ile alıyorsa ve faydalanıyorsa.

4) İnsanda, tüm varlığa ve tabiata'da zarar vermeden, hakkını  vermesi lazım, yani tabiatı kirletmemesi ve tüm varlığı kendi bir parçası gibi görmesi lazım ve sonunda bunun mükafatı fazlasıyla alacaktır.

5) Topraktan berektimizi nasıl bir hediye gibi alıyorsak, bizde zorlanmadan eşit bir şekilde, tüm insanlara paylaşmamız lazımdır.

6) Bir örnek vermek istiyorum:

Buğday:

Tohum gideri + tohum ekmek + besleme zahmeti + biçmek + ambar gideri + kâr =  gerçek değerde satmak.

Bu üretim ilişkisi, ne hakka sahibse, o hakka satılması lazım ve bu dengeler sağlanması lazım.

Nasılki Allahı Tala güneşi, ne bizden uzak, nede bize yakın ayarlamıştır. Ne bizi  dondurmuştur, ne bize güneşe yakmıştır.
Allah Tala ne yaratmış ise dengeli bir şekilde, birbirine eşit mesafeler'de ve zarar vermiyecek bir şekilde yaratmışdır.
Nasılki Allah Tala nasıl güneşi beli dengelere emir etmiş ise, dünyayı'da, O dengeler üzerine yaratmış, mesela dünüya kendi yörengesinde dönerken, beli bir hızlada güneşin etrafından büyük bir hızla dolaşmaktadır.
Ne bizi çok daha hızlı güneşin etrafından dolaşarak uçurmaktadır, nede yavaş dönerek yer çekimine kurban etmiştir. Güneş ve dünya beli dengelerde ilişkide bulunup Allahın emiri ile yaşama destek vermiştir ve bizde bu doğanın örneğinden ders çıkarmamız lazımdır.
5. Ailesine faydalı olmak

Aile bir küçük devlet demektir sevginin, saygının ve huzurun olduğu yerdir, aile içinde yalan söylememek, aile birliğini ve dayanışma ile, yani madi ve manvi olarak birbirine destek sağlayarak geçim kaynağını oluşturmak demektir. Aile birliğini en büyük destekcisi Allah Tala'dır, O'nun buyruğundan  ayrılmamak olacaktır, çünkü  ondan ayrılmak demek, ailenin bozulması demektir ve etrafina zarar vermek ve yanlış fikirler ona sıcramsı ve bozulma imkanı büyüktür.

Baba ve Anne çoçuklarını sevmesi ve yanlış yolardan korunması ve imanlı, saygılı, adaletli ve huzurlu  insanlar olarak yetiştirmesi. Çoçuklarda, babasına ve annesine sevgi ve saygı içinde olması lazım ve onların terçübesinden faydalanması lazımdır.
Babası ve annesi  yanlış olduğu takdirde, ne kadar yanlış olurlarsa, olsunlar çoçukları, onlara sevgi ve saygı göstermeleri gerekmektedir ve onların yanlışlarına sahib çıkmadan.6. Çevreye zarar vermemek

İnsanlar biribirinin kardeşdir, biri diğerine zarar verdiği takdirde, gene gelir kendisini bulur, çünkü insanlar birbirine bağlıdır ne yaparsa kendine yapar. Güzel örnek sözler vardır; hepimiz aynı geminin içindeğiz ve yolumuz, istikametimiz aynıdır,
doğduk      -     yaşıyoruz     -       ölüçeğiz.
Allah, ailen konusunda sana nasıl buyurmuş ise sende babana, annene, kardeşlerine, akrabana,dostlarına, komşuna, ülkendeki tüm insanlara ve dünüyadaki tüm insanlığa, saygını ve sevgini kimseden esirgeme.
Nefsine sahib olmıyan bir insan ve şeytanın fikirlerine (matariyalizme) rağbet gösteren düşkün kardeşimize, şeytanın çemberinde çekmek için ona yardım elemizi uzatıp bataktan kurtarmamız lazımdır, çünkü buda bir ibadet sayılır, ona kin duymadan onu düzeltmek ve yollar bulup eğitmek olacaktır.
7. Peygamberin emirlerine uymak

Peygamberimizin emirleri çok açıktır:

1- Allah'ı bir bilmek ve Allah'a candan inanmak, O'na ibadet etmek
2-Hz. Muhammed (s.a.v) Allah'ın Ahır zaman Peygamberin                 olduğuna.
3- Hz. Ali Allah'ın Aslan'ı, Vekili ve Velisi olduğuna inanmak.
4- Kuran'ı Kerim Allahın buruğu olduğuna.
5- Kuran'ı Kerim'e ve Ehli-Beyit'ine ,  bu  iki Nur'u insanlara miras
     bırktığına.
6- Allah'ın verdığı yoldan Müsliman'ların sapmamaları
7- Kıyamet gününe inanmaları.
8- Allah'ın huzuruna günahsız çıkmaları.
9- İnsanların haksızlığa boyun eğmemeleri ve Seytana karşı              mücadele vermesi.
10- Cennet ve Cehnnemin olmasına.
11- Allah'ın Meleklerine.
12- Kötü olan nefislerine karşı mücadele vermesine ve Cinleri               bilmesi.

8.  Şefkatlı olmak


Kendini nasıl biliyorsan, aileni öyle bil, diğer insanlarıda öyle bil. komşun fakirse ona elini uzat ve yardımcı ol, ister madi veya manevi, onun gelişmesinde madi ve manevi desteyini esirgeme, huzuru kendi mahallende gerçekleştir ve kimin derdi varsa yardım elini uzat,  düşmanın bile olsa.
9.  İç ve dış temizliğe dikkat etmek.

Dış - temizlik

İnsanlar için su bir nimetdir,sağlıkdır, bereketdir ve bizlerin hayata kalması için Allah tarafından bir nimet, bereket ve sağlık olarak kullarına sunmuşdur.
İnsanlara, dış sağlık için suyu kulanmak  farz ( meçbur) kılınmıştır,
temizlik İnsan için meçburiyetdir ve bir ibadetdir.
İbadeten önçe İnsan dış temizliğine çok önem vermesi lazımdır, çünkü Allahın huzuruna kadri geçelerinde her akşam güneş batıktan sonra ve doğuşuna kadar, dünüyaya yenen meleklernen Allah'a olan ibadete huzurlu bir şekilde  karşısında  birleşmek.  Dış  temizlik sadeçe ibadete değil  yaşamın her alanında temizlik güzel birşeydir, çünkü İnsana düşünçesinde rahatlık ve huzur veriyor.

İç - temizlik

Allahın bir olduğuna inanmak, büyüğünü ve küçüğünü sevmek ve saygılı olmak, karıncayı bile inçitmemek, 77 milleti bir bilmek, seytana karşı çıkmak, Ahır zaman Peygamberine inanmak, Kuranı kerime ve Ehlibeyite Allahın buyurduğu yoldan ilerlediğine inanmak. Tabiyatı ve tüm varlığı korumak ve Allahın buyurmuş olduğu yoldan çıkmamak, ayreten onun vermiş olduğu yolun savunçusu olmak.
10. Yaramaz işlerden uzak durmak

1. Organize suçlardan:  a) Hırsızlıktan
                                     b) İnsan katili olmaktan
                                     c) Uyuşturuçu satmaktan
                                     d) İnsan tüçarlığından
                                     e) Sahtekarlıktan
                                     d) Vs. .. Vs. ...

2. Halkın yanlış temsilçisi olup (yanlış Politikacı), kendi çıkarları için satmak.

3. Halkın yanlış iş adamı olup, dış sermaye'ye halkın emeğini ezdirmek ve  diğer  iç sermaye'ye baraj olup engelenmesi.

4. Materialist felsefeye bağlanmak.

5. Putsal materiyalist felsefe veya Sehtani fikirlere tapmak.

6. Halkın, Milletin ve dünya halkların çıkarlarını yanlışa karşı korumamak.

7. Kötü alışkanlığı parlamentolarda legalize etirmek.

8. Haksız savaşlar açıp, İnsanları birbirine milliyetçilik yapıp kıydırmak.

9. Müslüman'lar arasında mehzep ayrımını yapmak.

10. Mehzepleri doğru görmek.

11. Müslümanlığı son dini olarak, insanlara verilen, bu en büyük hediye olarak kabul etmemek.

12. Müslüman, Müslüman'a Kıydırmak.

13. Yahudilerin ve Hiristiyanların, Allah'i Tala'nın buyruğundan,    Şeriatın'dan şaşıp Müslümanlara saldırması ve kardeş kanı dökmesi ve bunun üzere sevinmesi, gerçek Allah Talanın yolundan,  peygamlerin,  İsa'nın, ahır zaman peygamberin ve onun Ehlibeyt'e ve Allah'ın buyruğu olan Tevratı, İnçili ve Kuran-ı Kerimi kabul eden. Yahudi ve hiristiyan halkından oluşan kardeşlrimizin doğruyu görüp, görmemzlikten gelmesi Allahımızın huzurunda kendilerini  nasıl savunacaklardır.
ABD, AB, İsrail, Rusyanın, Japoniyanın ve Cinin haklarına sesleniyoruz siz kendinizi nasıl savunacaksınız ve onun için Allah'a olan kalb gözünüzü açın, nefsinizi yenmeğe çalışın, çünkü terörizim aranızda, matarializimi ve ataizmi savunan, dünüya malına göz diktiği için her zaman insan canına kiymaya hazırdır.
Bazıları müslüman, hırıstiyan veya yahudi dinler içinde gizlenip ve yollarını saptırmak için müçadelle vermekteler, sermayenin çıkarları için savaşlar açıp, Allahın buyruğunu yerine getirenleride tesir ederek halkın karşısında seslerini kesmekdir, matarialist felsefesini, din olarak ataizmi doğru olduğunu ve matarializmi savunan, demokrat olduğunu, halkları kandırarak köleliye yetiştirmeye çalışmaktalar ve bununda hazırlığında bulunuyorlar.

14. Allah'a olan hayat ibadetlerini, insanlar yerine getirmemesi.