KUR'AN'DA HİKMET - TARİH'TE HAKİKAT

KUR'AN'DA HİKMET - İNCİL'DE  HAKİKAT

                                        ( Elbistan - Elhaslı )

DEDEMİZ

                                          HALİL  ÖZTOPRAK


Halil Öztoprak Dedemizin, Pirimizin ve Bilginimizin yazmış olduğu toplu eserinden.

Kuran'da Hikmet - Tarih'te Hakikat
Kuran'da Hikmet - İncil'de Hakikat

Adındaki kitab bir Risale geleceğe bilgi taşıma amaçlı dünüya barışını ve Allah'u Tala'nın geleçeğe haberdar etmesi için Dedemiz Halil Öztoprak bir Veli olarak Allah tarafindan, bizlere nasib olmuştur ve görevlendirilmiştir. Bir vasıflı Ehlibeyt soyundan gelen ülkemizde zamanında yankılar oluşturan bir Mücedit'dir.

Dedemiz Halil Öztoprak bize böyle olay anltıyor:

Nesemi hazretleri de bir nefsinde der ki:

Ey Nesimi can Nesimi bilki hak yanındadır
Bunca mahlukun vebali ulema boynundadır.

Yüce Tanrının buyruğundan, Nesemi hazretlerinin irşatlarından ve Demokrasinin memleketimize getirdiği hürriyetin nimetinden cesaret bularak bu eseri fakiranemi meydana getirdim.(Sayfa 5) devam edelim

Kur'an-ı Kerim'i, tarihi vakaları, ve dini akideleri tetkik ve tetebbü edenler pek ala görebilirler ki şu veya bu sebeple üstü örtülü kalmış bir çok hikmetler  ve hakikatler vardır. Bu gizli kalmış hikmet ve hakikatleri halka duyurmamanın vebali Nesimi hazretlerinin de buyurduğu gibi ulema boynundadı. Gerçi fakir, köyde doğmuş büyümüş, toprakla haşır neşir olmuş kimseyim ve ulemadan değilim. Neyleyeyim ki hikmet ve hakikatlerin gizlenmesi ve hatta tahrip edilmesi karşısında vicdanlar muazziptir (rahatır) . Fakat, artık milletin hükümranlığını tepeleybilmek muazzeptir (rahatır).  Fakat,  artık  milletin hükümranlığını  tepeleyebilmek  için ,  halkı  köle  gibi  kullanmak için, milleti maarif nurundan mahrum eden saltanat nöbeti geçti. Şimdi nöbet Cumhuriyette ve hakimiyeti milliyededir ve Celaletin Rumi hazretlerinin de buyurmuş olduğu gibi: '' Eski şeyleri satanların nöbeti ve zamanı geçti. Biz şimdi yeniliği ve yeni şeyleri satıyoruz. Bugün pazar bizimdir''.

Bu konuyla ilgili Alevi araştırmaçı Ali Yaman şöyle söylüyor, bir İnternet makalesinde '' Alevilik için Ehlibeyt' '' adı altında:

Dört kitabın dördünün de kutsal kabul edildiği Alevilikte, kutsal kitaplar birbirinin devamı olarak aynı konuyu aktarırlar. Bu kitapların sonuncusu Kur’an’dır. Muhammed (as) Cebrail aracılığıyla getirilmiştir. Ali ile ilgili yukarıda anlattığımız bütün hakikatler dört kitapta yer almaktadır. Kur’an’ın toplanma ve çoğaltılma zamanında Ali ile ilgili hakikatlerin bir kısmının çıkarıldığı ve değiştirildiği fikri, Halil Öztoprak’ın bu konudaki görüşlerinden dolayı idam edileceğine dair anlatılan söylencelerle daha da yaygın hale gelmiştir.( Ali Yaman'dan alıntı)


Onun içindir ki Piri - Nişannullah'ın karşısında ruhumla selamlıyarak eğiliyorum. Eğilmemin sebebi şudur ki, bilgi hafızası olan dedelerimiz ve pirlerimizin Ehlibeyt'in hakikatlarını savunan aynı şekilde Kuran'ı  Kerim'i  hakikatını bilen  dini  alimlerdir, koruyucularıdır ve Hakikatın bekçileridir. Tavırları ve hareketleri birdir ve Hak'ın yolunda engeleri aşarak yürümektedir.
Dedelerimiz ve Pirlerimiz 1900 yılından taki 1962 yılarına kadar, Ehlibeyt yolu ve Alevililk yasaklı bir şekilde bu tarih içerisinde gerilemelere yol açmıştır ve tam bu dönem içerisinde dedemiz Halil Öztoprak Pir-i Nişannullah risalesini yazmış ve Ehlibeyt ve Alevi hareketini başlangıcını oluşturmuştur.

Neden Pir-i Nişannullah'nın karşısında eğildiğimi şimdi daha iyi kabul buyurmuşunuzdur ve Ehlibeytin ve Alevi toplumun asimilasyon ve derin suskunluğundan çıkarmak için bu toplu eserinin bize ve tüm dünüya güzel bir dile bir hakikat eserini bırakmıştır.

Kuran'da Hikmet - Tarih'te Hakikat
Kuran'da Hikmet - İncil'de Hakikat
Kitabindan iki sayfa size sunmak istiyorum, o  günkü  sorunları ve zorlukları .  Genede bu kitabını  bizim zamanımıza  ulaştıra  bildi.
Geleçek günlerde dedemiz Halil Öztoprak'la ilgili düşünçelerimizi açıklıyacağız. Yazan: Fakiri Fukara