Dört Kapı - Kırk Makam

1. Şeriat Kapısı
2. Tarikat Kapısı
3. Marifet Kapısı
4. Sırrı Hakikat KapısıDört. kapı Hakikat Kapısı ve 10 Makamı
1. Alçak gönüllü olmak
2. Kimsenin ayıbını görmemek
3. Yapabileceği iyiliği esirgememek
4. Allah’ın yarattığına sevgi beslemek
5. Tüm insanları bir görmek
6. Birliğe ve dirliğe davet etmek
7. Gerçeği gizlememek
8. Bu yolun manasını anlamak
9. Yolun sırrını öğrenmek
10. Bu yolla Allah’ın Varlığına ulaşmak