Mehdi Dergah'ın

                                               ve

       Ehlibeyt Alevi Ocaklar Birliği'nin

                                        21.03.2014


                Halka yönelik olan talebleriEhlibeyt Alevi Ocaklar Birliği Temel anlayışı Çekirdek Devleten başlar '' Aile''den başlar, onun maneviyetinden, doğruluğundan, birliğinden ve hakk'tan verilen Aile içi paylaşımından geçer.
Böyle bir Aile birliğin, doğru bir Aile paylaşım kültüründen geçer Baba'nın ve Anne'nin maneviyetinden geçer, böyle bir maneviyet o aile içinde olmadığı müdetçe bençiliğin ve egoizmin kirli amellerine alet olurlar ve paylaşımından uzak olurlar ve aile içi kavgaların, eşitsizliğin, karamsarlığın ve ayrılışın yeri olur.


Nasılki çekirdek bir aile'nin ekonomi birliği paylaşım ise,oluşturmakta olacağımız bir dernek, Federasyon birliği, Parti ve bir devlet idareside paylaşımçı ve ortaklık amellerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Devlet idaresini elinde tutan halk tarafından seçilmiş iktidar, halkın çıkarlarını ve onun temelinde idare edilmesi gerekmektedir.
Öyle olması için Halkın veya Halkların meclisi kurulması gerekmektedir, Halklar kendi çıkarını kendileri savunması amaçı ile manevi yapısını geliştirmesi lazım.
Bunun için kendi maneviyetimizi geliştirmeden ve bir Pir – Talip ilişkisi geliştirmeden, böyle bir başarının mümkünatı yoktur.

Hayat İbadeti ne demektir?

1. Kinçi olmamak
2. Kıskanç olmamak
3. Kibirçi olmamak
4. Kötü arzulara uymamak
5. Yalan söylememek
6. İftira etmemek
7. Dedikodu etmemek
8. Küfür etmemek
9. Bencil olmamak
10. Öfkeli olmamak
11. İnsanı Kırmamak
12. Açeleçi olmamak
13. Hırsızlık yapmamak
14. Haksız kazanç elde etmemek
15. Hakk yimemek vs, vs...


Değerli canlar yukarda saymış olduğumuz 15 tane hayatın içerisinde olmaması gereken nefsin olumsuz huyları insanları sardığı zaman egoizmin bataklığına girmiş sayılır, bundan dolay siz, siz olun böyle tuzaklara gelmeyin diyen geçmişteki kalan o Ocak sahibi Pirlerin zaman içerisinde kendileride geleçek şeytanın tutsaklarını fark edememiş ve zamanın akışını tam olarak okuyamamış ve köylünün, yoksul köylünün,emekçinin ve işçilerin göç olayını küçümsemiş, pir ve talib sohbeti yapılmamış ve bir, birinden 40 günden fazla bir dönem geçtikten sonra Pir ve Talib ilişkileri yıkıma uğramış ve bir, birine olan aşkı nur azalmasına doğru gitmişdir, ama bitmemiştir.
Yukarda saymış olduğumuz olumsuz nefs'ler ( negatif) birikimine yol açtı ve birliğimiz zedelenmeye başlandı ve geçmiş yapı ayakta tutmak zor olmuştur, çünkü Mürşidsiz bir yapı temeli olmuyan inşaat'a benzer ve ilk bir sarsılmada çatlamaya ve yıkılmaya başlar.

Şimdi biz bu sistemi çok iyi biliyoruz: Aile birliklerini yok etme çabasında olan kapital (Çok para sahibi olan ve bir kaç Devleten, daha fazla ekonomik imkanları olan şahıslar), kendi çıkarları için Aile'nin birliğini istemez, çünkü Aile bir paylaşım devlet gibi dayanışma halindedir, bunu kati ve kati kabul etemezler, ondan dolay ki, bugün ki boşanmalar Telvziyonlardan gelen kültür, bir negatif kültür ( Burjuva kültürü, yani kapitalin kültürü). İnsanlara etkin olmak isteyen ve onları kendi işyerlerinde modern bir köle gibi onların üzerine vesayetini uygulamak ve hakim olan bir anlayış yaratmaktadır ve bunu uygulamaya koymuşlardır.
Bir baktığımızda halkın her 4 veya 5 senede bir Faşist Devlet makamlarını seçimine katılmakla ve kendisini sömürmesine müsaade vererek kendi, kendinin Vesayetini başkasının eline vererek kendisinin onun idare etmesine müsaade vermiştir ve böyleçe Faşist Devletin Partilerin'den birisini vasitası ile Komprodor ve Toprak ağaların Kapitalistlerin ( TÜSİAT ve MÜSIAT 'ın) vasitası ile Emperiyalistlerin zinçirni takılarak, onların eline düşerek İnsanlığın vijdanını ayak altına alarak, korku vererek öndersiz bir toplumun hasiyetini ayaklar altına alarak sömürmesine kendimiz müsaade vermekte, çünkü yukarda belirtmiş olduğumuz o 15 tane hayat ibadetlerinin uygun olmiyan şıklarını olumsuzluklarını (negatif düşünçerlerini) kendi bünyemizde belirtileri geliştiğini görmekteyiz.
Bunun sebebi ki kendi içimizdeki kendine alevi birliklerin diyen Hızır Paşaların çıkmasına engel olamiyan sonuçlar doğurmuştur ve kendimize Alevi toplumu dememiz için kendimizi geliştirmemiz, bilgilerimizi genişletmemiz gerekir.                              Pir ve Talip

İişkisini, sohbetlerini, manevi birliğini geliştirmemiz lazım.

                      Vesayet Halkındır
          Mehdi Dergah
                   ve
 Ehlibeyt Alevi Ocaklar Birliği
       
              
EAOB


Hayat İbadetinde uygulanmaması gereken nefsler ilk mertebesidir.


Hayat İbadeti içerisinde uygulanmaması gereken Nefsler?

1. Kinçi olmamak

2. Kıskanç olmamak
3. Kibirçi olmamak
4. Kötü arzulara uymamak
5. Yalan söylememek
6. İftira etmemek
7. Dedikodu etmemek
8. Küfür etmemek
9. Bencil olmamak
10. Öfkeli olmamak
11. İnsanı Kırmamak
12. Açeleçi olmamak
13. Hırsızlık yapmamak
14. Haksız kazanç elde etmemekİlk mertebenin Nefsi kimlerde bulunur? Tabiki tüm İnsalarda bulunur mertebesine göre, birisinde az, diğerinde çok, bu hastalığın taşıcısı kim? Tabiki Yeryüzünde yaşamını sürdüren İnsanda bulunur, böyleçe anlaşıyorki, bireyden başlayan bir hastalıktır ve devam etmekdedir.
Kendinden -- Ailen'den -- Mahallen'den -- Köyün'den -- Kasaban'dan -- Şehirin'den -- Devletin'den.
Yansır veya gerçeği söylemek gerekirse, bulaşmıştır bile. Hak yolu demek! Nefs nerede bulunuyorsa ilk olarak orada, yani kendinde mücadeleni başlatman gerekiyor, daha sonra

Ailen'den - Mahallen'den - Köyün'den - Kasaban'dan - Şehirin'den - Devletin'den-Dünya Halklarından


Başlayarak adaletli dünya oluşturmak ve İnsanların kardeş kanı dökmeden huzur içinde yaşamalarını sürdürmelidir, ahirete hesab sorulduğu zaman, ne cevap veriçeksin ve o zaman hayat borçunun altında nasıl kalkıcaksın.

Hayat ibadeti demek bu an daki dünyadaki sömürü sistemine karşı örgütlenme, bir ibadet'tir, Hakk'ın, Ehlibeyt'in, 12 İmamların ve Velilerin yolunda olmak demektir. Bu sistemi kendi paylaşım ve ortak Hakk sistemini Paylaşım marifet toplumunu gerçekleştirmek olaçaktır.


Bunu gerçekleştirmek için : Kardeş - Kardeşe yardımçı olaçak.
Komşu - Komşusuna yardımçı olaçak.
Akraba - Akrabasına yardımçı olaçak.
Dost - Dostuna yardımçı olaçak.
Halk - Halklar birbirine yardımçı olaçak.
Yabançı İnsan - Yabançı İnsanlara yardım sever olaçak.
İnsan - Doğa'ya, Tabiat'a, yabani olan ve olmiyan hayvaniyete
dost olaçak.

72 Milletnen Halkları ile - Dost ve birlik oluçak.


Dünya'da bütün mahlukatlar birbirinin dostu ve kardeşidir! Bu Şeriat Kapısını ilk Halka olan Talebimizdir.

Dergah'ımızda yetişen Seyyitler ve Muhib Talibler alevi toplumun yardımçısı ve hizmet veren dervişleri olaçaklar.Mehdi Dergah'ın etrafında birleşen
                          ve
Kendi örgütünü yaratan Hakk toplumu
     Ehlibeyt Alevi Oçaklar Birliğidir
                        EAOB


Alevi toplumu kendi içinde birliğini, maneviyetini, bilgisini, ekonomisini, siyasetini, itikatını ve hayat savunmasında, bu hayat kutbesi içerisinde geri kalmıyacaktır özgürlüğüne ve tüm insanların bağımsızlığına ve kurtuluşuna kavuşmasına sebeb olçaktır.Alevi toplumu kendi öz benliğine kavuştuğu zaman ve zamanın İmamını Kaimi kabulendiği an, kendi talebleri var olaçaktır ve uygulanmaya geçeçektir.

1) Ekonomi bağımsızlığı demek Paylaşım ekonomisi şartır.
2) Paylaşım Birliği
3) Marifet paylaşım toplumu (Halkın önderliği ve Halkın paylışım   özgürlüğü)
4) Hakikat paylaşım Çağı (sınırların ve sınıfların olmadığı bir paylaşım birliği )


İsa Peygamber bir Mescit toplantı esnasında: Hakk'ın bizden beklentisi onun ayetlerini ( yazılı sözünü) hayat için de uygulanmasını ve çenneti dünya'da ( Paylaşımlı bir dünya) yaratmasını ister ve sizden diler, ama zanetmeyinki bu ayetleri size sunduğum zaman barşın geleçeyini, şeyhtan buna karşı cevabsız ve seyirçi kalaçağını mı? Zan ediyorsunuz, tam tersine oda nefsine karşı zayıf ve ona bağlı olan insanları, size karşı saldırçaktır, kan akıtaçaktır ve korku vasitası ile sizi geri adım atırmaya çalışaçaktır ve bizim üzerimizede saldıraçaktır bir hain çakal gibi.


Tabi ki bir sistem adım, adım değişikliğine gidildiği andan itibaren, halkın geniş kitleleri çok dikatlı bir şekilde bu olayı takip edmekte ve destek konusunda gerçekten halkın çıkarı olduğu ve buna itibar etiği andan itibaren manevi desteğini sakınmayaçaktır, çünkü bu olayda kendi manevi çıkarı mevçutur bu da ''haksızlığa karşı mücadele dir''.

Haksızlığa karşı mücadele, dünya halkların birliğinden geçer ve bu olmamaksızın, bir sistem değişikliğin bu dünya'da bırakın, bir ülkede olması mümkünatı yoktur, veya çılızdır, çünkü bir sistem değişikliği ançak ve ançak internasiyonal manevi dayanışma ile başarıya ulaşa bilir.
Böyle bir örgütlemenin içinde sadeçe Türkiyeli canların olmasını beklemeyin, çünkü bu dünya'da sadeçe Türkiyeli yok, 72 milleti bir nazar ile görelim ( Bu anda Dünya 193 Devlet var, UNO istatistiklerine göre).
Ulusalçı düşünmiyelim, Alevi felsefesini bizim ülkede veya sadeçe bizim bölgemizde demek, tek yanlı bir anlayış olur , tüm dünya halkları günçel hayatında Ehlibeyt felsefesini uyguladığı zaman halkların birliğini hedef içerisine almış olsa Dünya Ehlibeyt Alevi Oacakları Birliği mümkündür. Bunun projesi bu anda bir kaç ülkede küçük de olsa harekete geçmiştir. Bizim amaçımız diğer halklar'da bu konuda ikna edip, bizim bu projemize kendi halkın çıkarı için, bizim ile ortak

stratejibirliğimizi oluşturmamız mutlak şartır.

Mehdi Dergah'ın Halktan Talebler

1. Hakk, Muhammed ve Ali yolunda birlik, Mürşidimizi bilelim.
2. Pir ve Talip oçaklarını oluşturalım
3. Halk meçlislerini kuralım.
4. Ekonomi Paylaşım vadilerini yaratalım.
5. Ekomomi Paylaşım birliğini kuralım.
6. Siyasi Paylaşım birliğini kuralım.
7. Ekomomik ve Siyasi Paylaşım Devletini oluşturalım.
8. Dünya paylaşım ekonomi ve siyasi birliğimizi oluşturalım.
9. Ehlibeyt manevi felsefesini onun bilimsel akademisini oluşturalım.
10. Şimdiki sistemi yerinden oynatalım.

Sistem yerinden oynatmak için, kendi idaremizi ve sistemimizi halkların çıkarları temelinde sosyal ve kültürel anlayışını tüm halk kitlelerine manevi, kültürel, siyasi ve ekonomi yapıyı sunuçağız.

Katiyen Emperyalistlerden, Faşist Türk Devletinden ve onun Komprodorlarından herhangi bir taleb'te bulunmiyçağız,
sadeçe Hakımızı söke, söke alıçağız.Dünya sömürü sistemine (Emperyalizim'e)karşıyız .
Türkiye Faşizime ve onun partilerine karşıyız.
Türkiye Faşist Diyanetine karşıyız.
Hertür Milliyetçiliğe ve Ulusalçılığa karşıyız.
Hertürlü Süni Felsefesinden ayrılmiyan geriçi halk kitlerine uyanmasında yardımçı olalım.
Şeytanı (Emperyalizimi) Dünya Halkların Birliğinden uzak tutalım ve ona karşı mücadele verelim.

Ehlibeyt Alevi Oçaklar Birliğidir
                       EAOB

               Seyyit Fakiri Fukara